اخبار, اخبار آزمون ها

آلترناتیو های مهم پلان پارکینگ آزمون طراحی معماری بهمن ۹۷

آلترناتیو های مهم پلان پارکینگ
آزمون طراحی معماری #بهمن_۹۷

👈مهمترین پلان موثر در ساختار طرح
طبق نکته اعلامی شب قبل از آزمون

✔️مهنــدس مرتــــضی گـواهــــی