اخبار آزمون ها

آزمون آکادمی اتحادیه اروپا WTG در رشته تخصصی طراحی ساختمان

شرکت در آزمون آکادمی اتحادیه اروپا WTG در رشته تخصصی طراحی ساختمان
تاریخ ورود به سیستم : ۹۷/۰۷/۲۰
ساعت : ۱۶
نام کاربری : شماره موبایل شما
رمز عبور: شماره موبایل شما

ورود به سامانه آزمون