اخبار آزمون ها

اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی اسفند 95

    اطلاعیه؛
?نتایج آزمون اسفند ۹۵ نظام مهندسی،نتایج آزمون نظارت و اجرا  و کارنامه تشریحی در سایت مقررات ملی قرار گرفت.
نتایج آزمون طراحی معماری نیمه اول تیر ماه اعلام  خواهد شد.
?مدرســــه معمـــــار