اسم دوره کد دوره جزییات تاریخ و زمان مدت دوره تاریخ شروع شهریه رزرو اولیه ثبت نام
اجرای ساختمان 11210201 شنبه و دوشنبه 21:30 – 19 100 ساعت 97/05/01 39500000 ریال