نام دوره کد دوره توضیحات تاریخ و زمان مدت دوره تاریخ شروع شهریه رزرو اولیه ثبت نام
اجرای ساختمان ۱۱۲۱۰۲۰۱ شنبه و دوشنبه

۲۱:۳۰ – ۱۹

۱۰۰ ساعت ۹۷/۰۵/۰۱ ۳۹۵۰۰۰۰۰ ریال
آزمون رسمی ,مدرک_ رسمی WTG آکادمی اتحادیه اروپا در رشته تخصصی طراحی ساختمان
۹۷/۰۷/۲۰
دوره آمادگی آزمون طراحی معماری تهران(ویژه آزمون نیمه دوم ۹۷)
۹۷/۰۷/۰۶ ۲۴ ساعت(۶جلسه) شروع دوره ۶ مهر ۷۸۰.۰۰۰ تومان