نام دوره کد دوره توضیحات تاریخ و زمان مدت دوره تاریخ شروع شهریه رزرو اولیه ثبت نام
اجرای ساختمان 11210201 شنبه و دوشنبه

21:30 – 19

100 ساعت 97/05/01 39500000 ریال
آزمون رسمی ,مدرک_ رسمی WTG آکادمی اتحادیه اروپا در رشته تخصصی طراحی ساختمان
97/07/20
دوره آمادگی آزمون طراحی معماری تهران(ویژه آزمون نیمه دوم ۹۷)
97/07/06 ۲۴ ساعت(۶جلسه) شروع دوره ۶ مهر 780.000 تومان