نام دوره کد دوره توضیحات تاریخ و زمان مدت دوره تاریخ شروع شهریه رزرو اولیه ثبت نام
دوره آمادگی آزمون طراحی معماری تهران(ویژه آزمون نیمه دوم ۹۷)
97/07/06 ۲۴ ساعت(۶جلسه) شروع دوره ۶ مهر 780.000 تومان