اسم دوره کد دوره جزییات تاریخ و زمان مدت دوره تاریخ شروع شهریه رزرو اولیه ثبت نام
اجرای ساختمان ۱۱۲۱۰۲۰۱ شنبه و دوشنبه ۲۱:۳۰ – ۱۹ ۱۰۰ ساعت ۹۷/۰۵/۰۱ ۳۹۵۰۰۰۰۰ ریال