اخبار

راه اندازی سامانه جامع هوشمند نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

سامانه جامع هوشمند و یکپارچه در ثبت و کنترل کارکرد مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی فعال شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: این سامانه با هدف ارتقای نظام سلامت اداری، تحقق شفافیت مورد درخواست اعضای سازمان و رصد توزیع عادلانه کار مهندسین استان فعال شده است.

حسین کامران دیسفانی اعلام کرد: مهندسین عضو سازمان که دارای پروانه اشتغال به کار هستند با ورود به سامانه جامع سازمان ،امکان مشاهده اطلاعات کسر ظرفیت، صلاحیت های طراحی و نظارت و اجرا را خواهند داشت.‌ وی با اشاره به طراحی نرم افزار سامانه جامع هوشمند ، افزود : در این سامانه بطور خودکار مهندسین امکان ثبت کار با ظرفیت بیش از حد مجاز را نخواهند داشت.

کامران دیسفانی گفت : شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ، سال ها به صورت متمرکز از سیستم ایساپ شهرداری استفاده می کردند که با راه اندازی سیستم یکپارچه سازمان از شهریور اطلاعات سیستم شهرداری به این سامانه منتقل خواهد شد.

وی اعلام کرد: اطلاعات ساخت و ساز نمایندگی های نظام مهندسی ساختمان شهرستان های استان، شهرک‌های صنعتی، بنیاد مسکن، آستان قدس رضوی و نهادها و ارگان هایی که مرتبط به صنعت ساختمان هستند، در آینده نزدیک در سامانه جامع سازمان ثبت خواهد شد.

گفتنی است؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با بیش از ۳۷ هزار عضو در ۷ رشته ساختمانی ،در ۲۱ شهرستان دفتر

نمایندگی دارد .